Forum

Aleksandra Dobrisa

The Operosa Forum is dedicated to promoting dynamic classical music and opera talent

Aleksandra Dobrisa

Singer/Soprano

Aleksandra Dobriša (1987, Kotor), sopran, osnovnu i srednju muzičku školu završila je u svom gradu u klasi prof. Mirele Šćasni. Muzičku akademiju upisuje u Sarajevu u klasi prof. Georgija Minova. Diplomira 2010. godine sa ocjenom deset. Učestvovala je na više državnih i međunarodnih takmičenja i osvajala brojne nagrade. Dva puta je nagradjivani student, zbog najboljeg prosjeka na studijskoj godini. Solista je hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo sa kojim ima zapažene nastupe u zemlji i inostranstvu. Magistrirala je u klasi cuvene Radmile Bakočević. Radi kao profesor solo pjevanja u Muzičkoj školi "Vida Matjan" u Kotoru.