ENOA

Evropska mreža operskih akademija Program Mladi Operski Stvaraoci 2016-2020

Mreža ENOA stvorena je iz želje da se brojne operske institucije - akademije, festivali, fondacije i operski producenti - umreže i rade zajedno kako bi podržale profesionalnu integraciju najtalentovanijih mladih umetnika i razvoj njihovih umetničkih ambicija.

Uz podršku koju je pružao Program za kulturu evropske komisije od 2011. i program Kreativna Evropa od 2016., enoa radi na osposobljavanju mladih, neafirmisanih umetnika, na promociji njihove mobilnosti, a pritom ih ohrabrujući da stvaraju i izvode nova operska dela širom Evrope.

Zahvaljujući prvih pet godina iskustva, enoa mreža obnavlja svoju odgovornost ka mladim talentima na početku karijere uz program Mladi Operski Stvaraoci koji je otpočeo u maju 2016.

U industriji koja se neprekidno menja, gde je uloga stvaralaštva, razvijanja novih formi, istraživanje inovativnih kreativnih procesa, obnavljanje i podmlađivanje publike među najvećim izazovima operskih profesionalaca, pitanje obrazovanja i integracije mladih stvaraoca i izvođača je od krucijalnog značaja.

Program Mladi Operski Stvaraoci ima za cilj da pruži ključ rešenja vokacione integracije i internacionalne karijere pružajući izvanredno obrazovanje, multidisciplinarni i savremen pristup operi. Ohrabruje mlade da izvode i iskuse kreativne procese, uvećaju svoju vidljivost i pristup internacionalnoj operskoj zajednici.

Enoa zajednicu čine trinaest institucionih članova, osamnaest pridruženih partnera, preko hiljadu mladih umetnika i više stotina profesionalaca.