ENOA

Evropska mreža operskih akademija Program Mladi Operski Stvaraoci 2016-2020

Mreža ENOA stvorena je iz želje da se brojne operske institucije - akademije, festivali, fondacije i operski producenti - umreže i rade zajedno kako bi podržale profesionalnu integraciju najtalentovanijih mladih umetnika i razvoj njihovih umetničkih ambicija.

Uz podršku koju je pružao Program za kulturu evropske komisije od 2011. i program Kreativna Evropa od 2016., enoa radi na osposobljavanju mladih, neafirmisanih umetnika, na promociji njihove mobilnosti, a pritom ih ohrabrujući da stvaraju i izvode nova operska dela širom Evrope.

Posle deset godina međunarodne saradnje u obuci i stvaranju, mreža enoa (Evropska mreža operskih akademija), čiji je Operosa član, veruje da budućnost opere u Evropi zavisi od toga da li je sektor otvoren i za veću raznolikost umetnika kao otvoren za istraživanje inovativnih operskih dela koja govore inkluzivne priče koje odražavaju današnji svet. 

U septembru 2020. godine, uz podršku programa Kreativna Evropa Evropske unije, enoa je pokrenula svoj novi program ‘’Osnaživanje opere: rušenje granica za institucije i umetnike ’’. 


Cilj mu je da inspiriše, podrži i prikaže inovativne operske projekte koji pričaju nove priče koje odražavaju savremeno društvo. Njegova implementacija takođe podrazumeva uklanjanje umetničke i finansijske barijere, kao i podsvesnu pristrasnost koja sprečava pojavu novih umetničkih izraza u svim oblastima operskog sektora, od obuke i regrutovanja umetnika do operske produkcije i programa. 

Projekat Empovering Opera koristi ove aspekte kako bi povećao raznolikost i broj umetničkih izraza širom evropskog operskog sektora i u potpunosti transformisao svoje prakse i metode rada. 

enoa (Evropska mreža operskih akademija)