Studio

Operosa Studio je platforma posvećena mladim kreativnim ljudima širom sveta iz oblasti opere, klasične muzike, umetnosti i dizajna.

Umetnici koji imaju ideju i žele da je ostvare mogu da eksperimentišu u okviru projekta koji traje 1-3 dana, zajedno sa malim timom svojih kolega. Podršku i kreativni prostor za ovaj projekat pruža Operosa. Projekti koji se mogu kvalifikovati su postavljanje opere i scenski rad, opera design studio, kompozitorske radionice i još mnogo toga.

Prijave za projekte se mogu slati tokom čitave godine, a vreme održavanja projekta će biti određeno u skladu sa mogućnostima vezanim za organizaciju.

Vođa projekta će biti nagrađen honorarom u iznosu od 100€. Ostali učesnici neće primati nikakve novčane nadoknade.

Podrška Operose se ogleda u planiranju projekta i organizovanju sastanaka u istoj svrsi, korepeticiji,  pronalaženju adekvatnog prostora za aktualizaciju projekta u Srbiji, Bugarskoj ili Crnoj Gori, kao i minimalan budžet  potreban za konkretne troškove organizacije. Projekat može da bude zaokružen finalnim nastupom.