Podržite nas

Partneri i sponzori

Operosa svoje aktivnosti producira zahvaljujući podršci brojnih partnera i sponzora i, kao i programa Kreativna Evropa Evropske unije.